Rodo

RODO

* Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi przez Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych w  Starym Drawsku  odpowiedzi na pytania produktowe, tj. pytania o dostępność, właściwości techniczne, czas realizacji i inne.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Przedsiębiorstwo Turystyczne „Stary Drahim”  informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczne „Stary Drahim” w Starym Drawsku  24  , 78-550 Czaplinek

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb udzielania odpowiedzi na zadane pytania,  oraz dokonywanych  rezerwacjach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w/w Rozporządzenia,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do dnia cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty skierowania ostatniego zapytania do  obiektu,

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

5) ma Pani/Pan prawo do kontaktu z administratorem  Ochrony Danych Osobowych pod adresem: biuro@drahim.com.pl,

6) podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi   oraz  dokonywanej rezerwacji.

 

Komentowanie jest wyłączone.